Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Όραμα

Στο ReBreading πιστεύουμε ότι το ψωμί έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει τις ζωές και η αποστολή μας είναι να μεταμορφώσουμε τον κόσμο του ψωμιού και των προϊόντων αρτοποιίας, βελτιώνοντας την ποιότητα, το διατροφικό προφίλ και τη βιωσιμότητα του ψωμιού.

Στόχος είναι να αυξηθεί η συνειδητοποίηση της σημασίας της βιωσιμότητας και να προωθηθούν οι καλές πρακτικές στη βιομηχανία παρασκευής ψωμιού, εκπαιδεύοντας αρτοποιούς και εκπαιδευτικούς και παρέχοντας εργαλεία βιωσιμότητας σε νέους επαγγελματίες αρτοποιούς. Η μείωση της σπατάλης τροφίμων στον κλάδο της αρτοποιίας είναι ο κύριος στόχος μας!

Στόχοι

  • Ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα βιώσιμων πρακτικών στον κλάδο παραγωγής του ψωμιού.

  • Παροχή εργαλείων βιωσιμότητας σε νέους επαγγελματίες αρτοποιούς.

  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της βιωσιμότητας στον τομέα της αρτοποιίας.

  • Μείωση της σπατάλης τροφίμων στον τομέα της αρτοποιίας.

  • Δημιουργία ενός προγράμματος εκπαίδευσης για τους αρτοποιούς για την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, δίνοντας τη δυνατότητα στους αρτοποιούς να δράσουν ενεργά σε θέματα βιωσιμότητας και να γίνουν "πράσινοι" φορείς.

  • Βελτίωση συνεργασιών και επέκταση δικτύων.

  • Βελτίωση της προϋπάρχουσα γνώσης των πρακτικών αρτοποιίας και εντοπισμός βιώσιμων προκλήσεων.

ReBreading σε αριθμούς

> 0

νέοι επαγγελματίες αρτοποιοί, εκπαιδευτικοί και τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Re-Breading, συμπεριλαμβανομένων των Φεστιβάλ Ψωμιού

0

νέοι επαγγελματίες αρτοποιοί και εκπαιδευτικοί VET του κλάδου της αρτοποιίας που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα Μάθησης, Διδασκαλίας και Εκπαίδευσης του Re-Breading

> 0

άτομα θα εγγραφούν και θα χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή πλατφόρμα Re-Breading έως το 2024.

> 0

VET Ιδρύματα και άλλοι οργανισμοί, ενδιαφερόμενοι φορείς και φορείς υπέρ της βιωσιμότητας που θα επωφεληθούν μέσω εκπαιδεύσεων και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.

Scroll to Top