NASZA MISJA

Wizja

W ReBreading wierzymy, że chleb ma moc zmieniania życia, a naszą misją jest przekształcanie świata chleba i wyrobów piekarniczych poprzez zmianę marki chleba w celu poprawy jego jakości, aspektów odżywczych i zrównoważonego rozwoju.

Celem jest zwiększenie świadomości znaczenia zrównoważonego rozwoju i promowanie dobrych praktyk w branży wypieku chleba poprzez kształcenie zdolnych piekarzy i edukatorów oraz zapewnianie narzędzi zrównoważonego rozwoju nowym zawodowym piekarzom. Naszym głównym celem jest ograniczenie marnowania żywności w sektorze rzemieślniczym!

Cele

  • Edukacja ludzi w zakresie zrównoważonych praktyk w przemyśle piekarniczym.

  • Zapewnienie narzędzi zrównoważonego rozwoju nowym profesjonalnym piekarzom.

  • Zwiększenie świadomości znaczenia zrównoważonego rozwoju w branży piekarniczej.

  • Ograniczenie marnotrawstwa żywności w sektorze produkcji chleba.

  • Stworzenie programu nauczania dla uczących sie zawodu piekarza w celu promowania świadomości ekologicznej, umożliwiając im stanie się bardziej zrównoważonymi i ekologicznymi pracownikami.

  • Poprawa współpracy i rozszerzenie sieci kontaktów.

  • Poszerzenie istniejącej wiedzy na temat praktyk piekarniczych i identyfikacja zrównoważonych wyzwań.

ReBreading w liczbach

> 0

Nowi profesjonalni piekarze, edukatorzy i lokalni eksperci uczestniczący w działaniach Re-Breading, w tym w lokalnych Festiwalach Chleba i Konferencji Finałowej.

0

nowi zawodowi piekarze i nauczyciele VET z sektora piekarniczego uczestniczący bezpośrednio w działaniach związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniem Re-Breading.

 

> 0

ilośc użytkowników zarejestrowanych i korzystających z platformy Re-Breading Online do 2024 roku.

> 0

Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz inne organizacje, interesariusze i eksperci w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zrównoważeni agenci, którzy skorzystają ze szkoleń i wydarzeń upowszechniających.

Scroll to Top