WSPÓŁPRACA

European Social Entrepreneurship And Innovative Studies Institute
Project Koordynator –Litwa

Europejski Instytut Przedsiębiorczości Społecznej i Studiów Innowacyjnych jest organizacją badawczą powstałą w 2010 roku, której celem jest promowanie przedsiębiorczości dla wszystkich. Główną działalnością organizacji jest realizacja projektów w ramach jednych z najbardziej wpływowych i przełomowych programów w Europie. Aby promować przedsiębiorczość pod każdym względem, rozwijamy badania i dostarczamy innowacyjne, szyte na miarę, realistyczne rozwiązania, które ułatwiają przedsiębiorczość i promują zatrudnienie. Na co dzień inwestujemy w innowacje i dostarczamy realne rozwiązania wyzwań związanych z przedsiębiorczością. Rośnie także ogromna międzynarodowa społeczność innowatorów społecznych #ChangeMakers’ON w corocznych #hackathonach i #boostcampsach. Nie przegap wspaniałych rzeczy!

 

CSI – Center for social Innovation
Partner –Cypr

Centrum Innowacji Społecznych (CSI) to organizacja badawczo-rozwojowa, która koncentruje się na wspieraniu innowacji społecznych, które mogą przynieść pozytywne zmiany podmiotom lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym. Podmioty te obejmują między innymi rządy, lokalne agencje administracyjne, agencje non-profit, podmioty komercyjne i instytucje edukacyjne. Zespół CSI tworzą otwarci, w pełni wyposażeni badacze, przedsiębiorcy, kierownicy projektów, trenerzy i specjaliści ds. technologii informatycznych. CSI obejmuje zdolność i zdolność do identyfikowania potrzeb społecznych, projektowania i wdrażania dostosowanych inicjatyw oraz zapewniania zrównoważonego wzrostu. Obszary specjalizacji zespołu CSI obejmują obszary tradycyjnej edukacji i e-learningu, przedsiębiorczości, start-upów, innowacji, kreatywności, negocjacji, usług doradczych w zakresie własności intelektualnej, odpowiedzialności społecznej, rozwiązań doradczych dla biznesu, analityki danych, technologii informatycznych, zarządzania projektami, usługi oceny projektów, walidacji produktów, szkoleń i gier komputerowych. CSI czerpie wiedzę i umiejętności ze swojej szerokiej globalnej sieci, która obejmuje instytucje akademickie, firmy informatyczne, usługi publiczne, organizacje międzynarodowe, start-upy i usługi publiczne.

AKMI S.A.
Partner – Grecja

AKMI jest największym organizatorem kształcenia i szkolenia zawodowego w Grecji i jednym z 7 największych w Europie. Zostało założone w 1989 roku i obecnie działa w 8 miastach w całej Grecji (Ateny, Pireus, Saloniki, Kreta, Larissa, Rodos, Chalkida, Glyfada) i reprezentuje prawie 60% całego sektora VET w kraju zapewniającego kształcenie pomaturalne, poziomów 3-5 EQF. AKMI zapewnia uczniom możliwość studiowania jednej ze 107 specjalności w ponad 340 laboratoriach w 14 różnych sektorach. AKMI posiada również rozległe i udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu funduszami europejskimi i wdrażaniu dużych projektów, a także w opracowywaniu programów nauczania, prowadzeniu szkoleń, dostarczaniu materiałów szkoleniowych, działaniach związanych z mobilnością itp. AKMI posiada liczne akredytacje z różnych instytutów i sektorów, m.in. Alain Ducasse Education, Pearson – wiodąca na świecie firma edukacyjna, ITEC – Education & Media Services, AHLEI – American Hotel & Lodging Educational Institute itp. Oprócz tego AKMI jest członkiem EVBB (Europejskiego Stowarzyszenia Instytutów Kształcenia Zawodowego) z silną obecność w zarządzie, a także został uznany za jedyne greckie Centrum Doskonałości Zawodowej, partnera Europejskiej Sieci Doskonałości opracowanej przez Europejską Fundację Kształcenia.

Centre For Education And Entrepreneurship Support (CWEP)
Partner – Polska

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) to organizacja pozarządowa założona w 2004 roku przez grupę przedsiębiorców, nauczycieli i działaczy społecznych z Rzeszowa. CWEP współpracuje z biznesem i instytucjami edukacyjnymi. Misją CWEP jest podnoszenie jakości edukacji szkoleniowej na wszystkich poziomach i we wszystkich jej formach, a także promowanie przedsiębiorczości w celu sprzyjania integracji każdej grupy społecznej, niezależnie od jej płci, wieku czy pochodzenia etnicznego. Celem jest w szczególności poprawa dostępności, jakości i efektywności edukacji wszystkich ludzi, promowanie i przyczynianie się do edukacji dorosłych, uczenia się przez całe życie, e-learningu oraz wykorzystania nowych technologii w edukacji i przedsiębiorczości. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z Europy w celu wzmacniania pozycji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz udostępnia platformy internetowe dla firm.

 

BOSEV – BÜYÜK ORTADOĞU SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI
Partner – Turcja

Buyuk Ortadogu Saglik ve Egitim Vakfi (BOSEV, Fundacja Badawcza) z Ankary/Türkiye została założona jako struktura parasolowa w 2009 roku przez grupę profesjonalistów pracujących w dziedzinie medycyny, a także z innych sektorów, takich jak edukacja, sport, świat biznesu i ICT. BOSEV ma na celu wspieranie rozwoju badań w sektorach medycznym i edukacyjnym dzięki swoim bogatym zasobom kadrowym i prestiżowej wiedzy. W tym celu BOSEV organizuje publikacje medyczne wraz z periodykami medycznymi; posiada 50 specjalistów w zarządzie i 100 członków zapewniających stałą, zróżnicowaną pomoc w ramach wolontariatu; oraz przenosi doświadczenie i potencjał ponad 1000 pracowników pracujących w szpitalach, centrach medycznych, klinikach BOSEV oraz w firmie medialnej. Nasz Zespół koncentruje się na opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań systemowych problemów społecznych, edukacyjnych i gospodarczych. Rozwiązania te są opracowywane na różnych poziomach interakcji z interesariuszami. Wierzymy, że jakość życia poprawia się, gdy proces innowacji społecznych zostanie wykorzystany do osiągnięcia sprawiedliwości społecznej, rozwiązania problemów systemowych i opracowania rozwiązań, które mogą zapewnić możliwości jednostkom i organizacjom.

Future In Perspective Limited
Partner –Irlandia

Future In Perspective Ltd. to prywatna firma z siedzibą w przygranicznym regionie Irlandii, specjalizująca się w obszarach edukacji i e-learningu, produkcji medialnej, planowania strategicznego oraz rozwoju i oceny biznesu. Poprzez naszą pracę nad projektami finansowanymi na szczeblu krajowym i UE angażowaliśmy i wspieraliśmy lokalne grupy młodzieżowe, społeczności migrantów, osoby starsze i osoby, które były nieobecne w edukacji, aby ponownie nawiązać kontakt z usługodawcami i głównymi ofertami kształcenia i szkolenia. Posiadamy również wiedzę specjalistyczną we wspieraniu przedsiębiorstw na rynkach niszowych, takich jak sektor kreatywny, kulturalny i ekologiczny, w celu opracowania zrównoważonych modeli biznesowych. Ponadto współpracowaliśmy z młodymi ludźmi i dorosłymi, aby zapewnić szereg różnorodnych programów w obszarach produkcji medialnej i zarządzania karierą, wspierając kolejne pokolenie kreatywnych osób w budowaniu i utrzymywaniu udanych karier w branży.

Jobalito RecTech
Partner – Cypr

Jobalito to nowa innowacyjna prywatna firma stworzona przez zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w obszarach projektów unijnych, marketingu, technologii i badań. Celem firmy z siedzibą na Cyprze jest oferowanie innowacyjnej filozofii zatrudnienia, zarządzania i biznesu na Cyprze poprzez wspieranie powiązań między zainteresowanymi stronami na różnych poziomach rynku i oferowanie im narzędzi niezbędnych do rozwoju i doskonalenia się. Dzięki połączeniu wiedzy zespołu w zakresie badań, zasobów ludzkich, technologii, rozpowszechniania mediów i zarządzania projektami Jobalito aspiruje do roli wzorowej organizacji jako innowator społeczny i dostawca rozwiązań na przyszłość.

Scroll to Top